Общински план за развитие на община Стралджа 2014 – 2020 г.


Годишен доклад ОПР 2014 – 2020 г. за 2014 г.doc

Годишен доклад 2019.docx

Годишен доклад 2018.docx

Годишен доклад 2017.docx

отчет ОПР 2017 г.doc

Годишен доклад ОПР Община Стралджа 2016г.pdf

Годишен доклад 2015 г.doc

OPR_Straldja+Resume.docx


ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ има за цел да се определят стратегическите насоки в развитието на Община Стралджа и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2009г-2013 г. За целта е събрана, актуализирана и оценена информация за социално-икономическите процеси в общината с основно внимание към ефективно използване на природните дадености и стопански обекти, както и към проблемите, породени от изискванията за членство в Европейския съюз.

Използван е утвърденият от Общински съвет Общински план за развитие на Община Стралджа 2007-2013г, при изготвянето на който бяха приложени основни принципи като партньорски подход, публичност и прозрачност, съгласуване изискванията за устойчиво развитие, интегриране на отделни сектори, реалистичност.

 
Изтегли пълната версия на Плана в MSWord формат