Неправителствени организации

 

Наименование

Седалище и адрес

Председател

1.

ОБЩИНСКО ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ „РОЙ – 2005“

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ № 8

МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ

2.

СДРУЖЕНИЕ „21 ВЕК“

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. АПОСТОЛ ХРИСТОВ № 6

МИХАИЛ ПЕТРОВ МИТЕВ

3.

СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕР КЛУБ – РОМА – 2“, ГР. СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ФИЛИП ТОТЬО № 12

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

4.

СДРУЖЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР“,

ГР. СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 7

5.

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ „НАДЕЖДА 2002″“

ГР. СТРАЛДЖА,

ЙОРДАНКА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА

6.

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА „СТРАЛДЖА““

ГР. СТРАЛДЖА,бул. ХЕМУС

ТОДОР СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

7.

СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ – СТРАЛДЖА“

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 12

СТАМЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

8.

СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ – СТРАЛДЖА“

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 8

МИТКО ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ

9.

СДРУЖЕНИЕ „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ – СТРАЛДЖА“

ГР. СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 16

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

10.

СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАЛЕ““, ГР. СТРАЛДЖА

ГР. СТРАЛДЖА,
ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 3

ЕДРЬО ВЪЛЕВ ШИДЕРСКИ

11.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ““, ГР. СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 67

МИХАЛ АТАНАСОВ МИХАЛЕВ

12.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦДГ „МАТИ РУБЕНОВА““, ГР. СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ДИМЧО РУСЕВ – ЦДГ МАТИ РУБЕНОВА

ДЕСИСЛАВА ВЪЛЕВА АНДОНОВА

13.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦДГ ЗДРАВЕЦ“, ГР.СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ИВАН ВАЗОВ№ 17

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

14.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „П.К.ЯВОРОВ““, ГР. СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. Г.СТАНЧЕВ № 17-А

БОРЯНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

15.

СДРУЖЕНИЕ ДИАБЕТ – СТРАЛДЖА

ГР.СТРАЛДЖА,
ул. ХЕМУС № 88А

ДИМИТРИНА ЕНЕВА РАДЕВА

16.

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ „ХАН АСПАРУХ –
СТРАЛДЖА““

С. ВОДЕНИЧАНЕ, общ. СТРАЛДЖА,
ул. ЮРИЙ ГАГАРИН № 5

ЖЕЛКО АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ

17.

СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ „МЛАДЕЖТА
ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ГРАД СТРАЛДЖА““

ГР.СТРАЛДЖА, общ. СТРАЛДЖА,
ул. ГЕОРГИ СТАНЧЕВ № 14

ТОДОР ДОБРЕВ АТАНАСОВ

18.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ““

С. ВОЙНИКА, общ. СТРАЛДЖА,

СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

19.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ““

С. ЗИМНИЦА, общ. СТРАЛДЖА,

ПЕТЪР ЖЕКОВ ИВАНОВ

20.

СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ“БЕНКОВСКИ“ – с.ЗИМНИЦА“

С. ЗИМНИЦА, общ. СТРАЛДЖА,
ул. ХАН АСПАРУХ № 22

ЦОНИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

21.

СДРУЖЕНИЕ „ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ СЪЮЗ – ИРЕЧЕКОВО“

С. ИРЕЧЕКОВО, общ. СТРАЛДЖА,

ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ

22.

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК“ – СЕЛО ИРЕЧЕКОВО“

С. ИРЕЧЕКОВО, общ. СТРАЛДЖА,
ул. ПРОФЕСОР НОЙКОВ № 1

НИКОЛАЙ САВОВ ГЕНОВ

23.

СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТИ МИНА“

С. ИРЕЧЕКОВО, общ. СТРАЛДЖА,
ул. ТЪРГОВСКА № 43

МАРИЯ ИВАНОВА БУЧАКОВА

24.

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
КУЛТИВИРАНИ БИЛКИ“

С. ЛОЗЕНЕЦ, общ. СТРАЛДЖА,
ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 11

ДИНА ЕНЧЕВА ПОПОВА

25.

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО – РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „НАСЛУКА““

ГР.ЯМБОЛ, общ. ЯМБОЛ,
кв. ДИАНА бл. 21 вх.А ет.2 ап.3

КОСЮ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ