Народно читалище „Възраждане 1926” с.Зимница


Дата на качване:24.07.2019г.  

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

Наименование​​ 

„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на Народно читалище „Възраждане 1926”, с. Зимница, Община Стралджа”

Дата​​ 

24.07.2019 г.​​ 

Обект​​ 

Доставка и монтаж​​ 

Срок за получаване на офертите​​ 

31.07.2019 г. 17:00:00 ч.​​ 

Валидна от​​ 

24.07.2019 г.

Валидна до​​ 

31.07.2019 г.

Описание​​ 

„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на Народно читалище „Възраждане 1926”, с. Зимница, Община Стралджа”

Възложител​​ 

Народно читалище „Възраждане 1926”, с. Зимница

Процедура​​ 

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ​​ 

 

Приложения:
покана – техн. спецификация, КС.pdf
Приложение № 2 Ценова оферта.xlsx


Дата на качване: 1.08.2019г.  

Приложения:
оферта с вх. № 24 от 26.07.2019г..pdf
оферта с вх. № 25 от 29.07.2019г..pdf
оферта с вх. № 26 от 30.07.2019г..pdf
решение.pdf