Народно читалище „Възраждане 1926” с.Зимница


Дата на качване:24.07.2019г.  

[docxpresso file=“https://straldzha.bg/wp-content/uploads/2019/08/за-сайта1.odt“ comments=“true“ SVG=“true“]

Приложения:
покана – техн. спецификация, КС.pdf
Приложение № 2 Ценова оферта.xlsx


Дата на качване: 1.08.2019г.  

Приложения:
оферта с вх. № 24 от 26.07.2019г..pdf
оферта с вх. № 25 от 29.07.2019г..pdf
оферта с вх. № 26 от 30.07.2019г..pdf
решение.pdf