Проект: „Модернизация на читалище „ПРОСВЕТА“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“, финансиран по ДПБФП № BGENERGY-2.002-0050-C01 от 26.07.2022г. по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.


Дата на публикуване: [ 4.01.2023г.]

  


Дата на публикуване: [ 4.01.2023г.]

  


Дата на публикуване: [ 4.01.2023г.]

  


Дата на публикуване: [ 08.08.2022г.]