Местни приходи

 

Информация по чл. 87, ал.11 от ДОПК

1. Процедура относно определяне на реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от  община Стралджа – Свали от тук

2. Искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК – Свали от тук