Кмет


Атанас Киров Киров
Роден на 13.11.1969 година в гр. Стралджа
Семейно положение – Женен, с две деца.
Чужди езици: Английски, испански и гръцки
Тел: 04761 6464
e-mail: straldjainf@yahoo.com