Исторически музей

Исторически музей – Стралджа се помещава в сграда, която е паметник на културата и е строена през 1893г. за житарски склад от търговците Яни Костов и Васил х. Михайлов.

Той е открит на 8 ноември 2009 година, по повод 40 години от обявяването на Стралджа за град.

В него се съхраняват експонати отразяващи богата материална и духовна култура на Стралджанския край.

Богат веществен материал, уникални снимки и документи разкриват историята на селището от античността до наши дни.

Акценти в експозицията са археологическото богатство; усилията на населението за съхраняване на народностната идентичност във вековете на османското владичество; себеотдаването, храбростта и героизма на стралджанци в защита на роден дом и Отечество по бойните полета и фронтове.

В музея могат да се видят типичните за Стралджа буенешки и кукерски костюми.

Копие от заповедта за назначаването на Яворов за началник на пощата в Стралджа през 1898г.

Музеят опазва, изследва и популяризира историческото наследство на нашия край.

Адрес: гр. Стралджа ул. П.Яворов № 44

Работно време: Понеделник – Петък от 08.00 до 12.00 – от 13.00 до 17.00
Събота от 10.00 до 13.00

Вход: 1 лв.
Вход за ученици, студенти, пенсионери – 0.50 лв.