Интервюта

Галина Димитрова, нач. отдел АПИО в Община Стралджа:

„ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА БЪДА ЧАСТ ОТ РЪКОВОДНИЯ ЕКИП НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА!“