Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.


График за предаване на изборните книжа на членовета на СИК

График за предаване на изборните книжа на членовета на СИК


Дата на публикуване: 03.11.2021г.

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. Централна избирателна комисия изработи 3 броя видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина.

Линкове към видеоклипове
https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign
https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/


Дата на публикуване: 01.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно гласуване на хора с увреждане на опорно-двигателната система и зрението им на 14.11.2021г

Определена е секция №312200001, с адрес: гр.Стралджа, ул.“Хемус“№12- Ритуална зала, за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборите за ПВР/НС на 14.11.2021г.
Телефон на който може да се правят заявки за оказване на помощ на избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборния ден 04761/53-83 от 07,00ч. до 18,00ч.


Дата на публикуване: 29.10.2021г.

➪ Заповед за обаразуване на ПСИК


Дата на публикуване: 29.10.2021г.

➪ Съобщение подаване заявление за гласуване по настоящ адрес


Дата на публикуване: 28.10.2021г.

➪ График демонстрационни пробни гласувания със СУЕМГ


Дата на публикуване: 12.10.2021г.

➪ Заповед за поставяне на агитационните материали


Дата на публикуване: 01.10.2021г.

➪ Покана за провеждане на консултации за състава на СИК


➪ Приложение № 39-ПВР/НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


Дата на публикуване: 23.09.2021г.

➪ Заповед образуване секции.pdf


➪ Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент


➪ Указ на президента


➪ Хронограма


➪ Полезни връзки