Избори за Народно събрание 2021


Дата на публикуване: 29.03.2021г.

➪ Относно гласуване за хора с увреждане на опорно-двигателната система и зрението им на 04.04.2021г.


Дата на публикуване: 26.03.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме, че 27.03.2021г. (събота) e крайният срок за избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък да подаде заявление за отстраняването им до общинската администрация.

В тази връзка на 27.03.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч. е осигурено дежурство от служители в община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, където може да се подаде заявление.


Дата на публикуване: 23.03.2021г.

➪ Списък на заличени лица


Дата на публикуване: 22.03.2021г.

➪ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Заявлението се подава:

саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 04761/6465;

подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 04761/6465;

заявление, подадено на електронната поща obshtina@straldzha.bg на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;


Дата на публикуване: 18.03.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

➪ Уведомяваме, че на 20.03.2021г. (събота) изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес за предстоящите избори за НС на 04.04.2021г.

➪ В тази връзка на 20.03.2021г. от 08:30ч. до 17:30ч. е осигурено дежурство от служители в община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, където желаещи лица могат да подадат този вид заявление.


Дата на публикуване: 15.03.2021г.

➪ Покана консултации ПСИК


Дата на публикуване: 15.03.2021г.

➪ Заповед за образуване на ПСИК


Дата на публикуване: 23.02.2021г.

➪ Указания за провеждане на избори за народни представители


Дата на публикуване: 22.02.2021г.

➪ Заповед – местата за поставяне на агитационните материали


Дата на публикуване: 17.02.2021г.

➪ Покана за провеждане на консултации за състав на СИК


Дата на публикуване: 15.02.2021г.

➪ Заповед на кмета за определяне на места за обявяване на избирателните списъци


➪ Указ на президента


➪ Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание


➪ Приложение № 12 НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) (33,0 KB)


➪ Приложение № 14 НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (35,5 KB)


➪ Списък на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приети с Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. на ЦИК


Дата на публикуване: 10.02.2021г.

➪ Заповед за образуване на секции


➪ Полезни връзки


Избори 2021

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.