Избори за Народно събрание 2 април 2023


Дата на публикуване: 28.03.2023г.

➪ Транспортна схема за предаване на изборни книжа и материали


Дата на публикуване: 21.03.2023г.

➪ Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в предвижването.


Дата на публикуване: 20.03.2023г.

➪ График за дистанционни обучения за машинно гласуване


Дата на публикуване: 16.03.2023г.

➪ Съобщение относно изтичащи срокове


Дата на публикуване: 15.03.2023г.

➪ Съобщение за обучение на членовете на СИК


Дата на публикуване: 08.03.2023г.

➪ Разяснителна кампания-видеоклипове


Дата на публикуване: 02.03.2023г.

➪ Заповед поставяне на агитационни материали


Дата на публикуване: 17.02.2023г.

➪ Покана за провеждане на консултация за определяне съставите на СИК


Дата на публикуване: 16.02.2023г.

➪ Предварителни избирателни списъци


Дата на публикуване: 09.02.2023г.

➪ Заповед за определяне на места за обявяване избирателни списъци


Дата на публикуване: 08.02.2023г.

➪ Заповед образуване секции


➪ Указ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)


➪ Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 апри 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)


➪ Хронограма


➪ Полезни връзки