ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021


Дата на публикуване: 30.06.2021г.

➪ СЪОБЩЕНИЕ за краен срок.docx


Дата на публикуване: 29.06.2021г.

➪ С Ъ О Б Щ Е Н И Е обучения
➪ С Ъ О Б Щ Е Н И Е експ.машина


Дата на публикуване: 28.06.2021г.

➪ Съобщение


Дата на публикуване: 25.06.2021г.

➪ Съобщение за изтичащи срокове за заявления


Дата на публикуване: 21.06.2021г.

➪ Покана консултации ПСИК


Дата на публикуване: 21.06.2021г.

➪ Заповед за обаразуване на ПСИК


Дата на публикуване: 7.06.2021г.

➪ Заповед за поставяне на агитационните материали


Дата на публикуване: 27.05.2021г.

➪ Покана за провеждане на консултации за състава на СИК


Дата на публикуване: 19.05.2021г.

➪ Заповед за образуване на секции
➪ Заповед за определяне на места за обявяване избирателни списъци


➪ Приложение № 12 НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) (35,0 KB)


➪ Приложение № 14 НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (37,5 KB)


➪ Указ на президента


➪ Хронограма


➪ Полезни връзки