Избори за Народно Събрание 02 октомври 2022


➪ График за получаване на машините от СИК за община Стралджа


➪ Транспортна схема за предаване на изборни книжа и материали


➪ Съобщение за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за НС на 02.10.2022г.


➪ Съобщение относно изтичащи срокове за подаване на заявления.


➪ Съобщение за обучение на членове на СИК


➪ Съобщение експ.машина


Дата на публикуване: 30.08.2022г.

➪ Заповед за поставяне на агитационните материали


Дата на публикуване: 18.08.2022г.

➪ Покана за провеждане на консултация за определяне състава на СИК


➪ Разяснителна кампания – видеоклипове


➪ Симулатор машинно гласуване


Дата на публикуване: 16.08.2022г.

➪ Заповед за определяне на места за обявяване избирателни списъци


Дата на публикуване: 10.08.2022г.

➪ Заповед образуване секции


➪ Указ на президента


➪ Хронограма


➪ Полезни връзки