Заповеди за коронавирус (COVID-19)


Заповед РД-01-647/29.07.2021.pdf
Заповед РД-01-677-25.11.2020.pdf
Заповед З-900 -25.11.2020г.pdf
Заповед-795-06.11.2020.pdf
Заповед-358-01.06.2020г.pdf
Заповед-З-343 от 27.05.2020г.pdf
Заповед-З-348 от 27.05.2020г.pdf
Заповед-317-15.05.2020.pdf
Заповед З-292 от 07.05.2020 разрешаване ползването на вендинг автомати.pdf
Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г.
Заповед №З-255 от 16.04.2020г.pdf
Приложено към Заповед №З-255:
Заявление

Заповед-РД З-197 от 11.04.2020г.pdf
Заповед-РД З-196 от 10.04.2020г.pdf
Заповед-РД З-195 от 10-04-2020г.pdf
Заповед З-244 от 10.04.2020.pdf
Заповед З-243 от 10.04.2020.pdf
Заповед 236-09.04.2020г..pdf
РД-01-183-заповед-№-РД-01-183 от 06.04.2020-г.-с-нанесени-корекции-в-т.-III-и-в-приложение-№-2.-1.pdf
Заповед №З-218 от 31.03.2020г. относно вечерен час
Заповед- РД-01-168–30.03.2020г.
Заповед- РД-01-168 – 30.03.2020г
Заповед 158/ 26.03.2020г на МЗ
Заповед З-212 от 30.03.2020
Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г.
Заповед относно работно време на хранителни магазини в ромските квартали
Заповед относно общественият превоз
Заповед 143/20.03.2020г. на МЗ
Заповед №РД-01-130 17.03.2020г..pdf
Заповед 181.pdf
Заповед 131.pdf
Информация.docx
Актуализирана заповед на министъра на здравеопазването К. Ананиев_14.03.20.pdf
Временно се преустановява провеждането на всички общински пазари на територията на община Стралджа до второ нареждане.
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Заповед № З-141 от 10.03.2020.pdf
Заповед № З-139 от 10.03.2020.pdf


➪ За повече информация относно коронавирус (COVID-19) посетете сайта на министерството на здравеопазването като кликнете на текста.