Дневен ред сесии


                                                                   ➪ Мандат 2023-2027

 Документ

Дата

Изтегли документа

Дневен ред – Сесия 8
писмо ПК.pdf
дз 1 прил 1.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11 прил 1.pdf
дз 11.pdf
дз 12 прил 1.pdf
дз 12.pdf

23.05.2024г.

Дневен ред – Сесия 7
писмо ПК.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11 прил 1.pdf
дз 11 прил 2.pdf
дз 11.pdf
дз 12 прил 1.pdf
дз 12.pdf
дз 13.pdf
дз 14.pdf

18.04.2024г.

Дневен ред – Сесия 6
писмо ПК.pdf
дз 1 прил 1.pdf
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил 1.pdf
дз 5 прил 2.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf

21.03.2024г.

Дневен ред – Сесия 5
писмо ПК.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf

22.02.2024г.

Дневен ред – Сесия 4
писмо ПК.pdf
дз 1 прил 1.pdf
дз 1 прил 2.pdf
дз 1 прил 3.1.pdf
дз 1 прил 3.2.pdf
дз 1 прил 3.3.pdf
дз 1 прил 4.pdf
дз 1 прил 4а.pdf
дз 1 прил 5.pdf
дз 1 прил 6.pdf
дз 1 прил 7.pdf
дз 1 прил 7а.pdf
дз 1 прил 8.pdf
дз 5 прил. 1.pdf
дз 1 прил 9.pdf
дз 1 прил 10а.pdf
дз 1 прил 11.pdf
дз 1 прил 12.pdf
дз 8 прил. 1.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8 прил 1.pdf
дз 8.pdf
дз 9 прил 1.pdf
дз 9.pdf
дз 10 прил 1.pdf
дз 10.pdf
дз 11 прил 1.pdf
дз 11 прил 2.pdf
дз 11.pdf
дз 12 прил 1.pdf
дз 12 прил 2.pdf
дз 12.pdf
дз 13 прил 1.pdf
дз 13.pdf
дз 14.pdf
дз 15.pdf
дз 16 прил 1.pdf
дз 16.pdf

01.02.2024г.

Дневен ред – Сесия 3
писмо ПК.pdf
дз 1 прил. 1.pdf
дз 1 прил. 3.1.pdf
дз 1 прил. 3.2.pdf
дз 1 прил. 4.pdf
дз 1.pdf
дз 2 прил. 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3 прил. 1.pdf
дз 3.pdf
дз 4 прил. 1.pdf
дз 4.pdf
дз 5 прил. 1.pdf
дз 5.pdf
дз 6.pdf
дз 7 прил. 1.pdf
дз 7.pdf
дз 8 прил. 1.pdf
дз 8.pdf
дз 9 прил. 2.pdf
дз 9 прил.1.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf

21.12.2023г.

Дневен ред – Сесия 2
дз 1.pdf
дз 2.pdf
дз 3.pdf
дз 4.pdf
дз 5.pdf
дз 6 прил.1.pdf
дз 6.pdf
дз 7.pdf
дз 8.pdf
дз 9.pdf
дз 10.pdf
дз 11.pdf
дз 12.pdf
дз 13 прил. 1.pdf
дз 13.pdf
дз 14.pdf

23.11.2023г.