Декларации по чл.35, ал1 от ЗПКОНПИ


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2022г.


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2021г.


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2020г.


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2019г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2018г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2017 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2017г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2017г.