Декларации по чл.49, ал1 от ЗПК


Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК при встъпване в длъжност

Декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК на кметове на кметства при встъпване в длъжност


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2022 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2022г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2021 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2021г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2020 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2020г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2019г.


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2018г.

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства за 2018г.

ОБС вътрешни правила при декларациите за конфликт на интереси.