Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2023г.

Анка Петкова

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Атанас Чобанов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Валентин Иванов

Валентина Вълкова-Иванова

Валентина Рибарова

Ваня Желева

Ваня Михалева

Венелина Карска

Веселен Василев

Виолета Мирчева

Галина Попова

Галина Русева

Даниела Минкова

Димитър Андонов

Димитър Драганов

Димитър Маринов

Доника Петрова

Дора Иванова

Елеонора Иванова

Живка Иванова

Живко Танев

Иван Дяков

Иван Иванов

Иванка Маринова

Иванка Пенчева

Иванка Събева

Ивелина Иванова

Игнатка Георгиева

Йоана Христова

Йонка Митева

Йорданка Николова

Калинка Иванова

Катя Вълкова

Лалка Симеонова

Мария Ангелова

Мария Георгиева

Мария Желева

Марияна Пенева-Атанасова

Марияна Шидерска

Мартин Желязков

Мая Йорданова

Милена Данева

Милена Стефанова

Мима Велева

Мима Йорданова

Минка Марчева

Монка Петрова

Недялка Димитрова

Недялко Русев

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Пенка Христова

Пенчо Пенчев

Пепа Иванова

Радка Русева

Роска Стойкова

Румен Димов

Румяна Дичева

Русалина Мирославова

Светла Георгиева

Светлна Колева

Силвия Стефанова

Славка Желязкова

Снежана Вълкова

Станка Георгиева

Стефан Стефанов

Стоян Колев

Стоянка Атанасова

Стоянка Колева

Таньо Иванов

Таня Господинова

Теодора Петрова

Цветка Динева

Цонка Георгиева

Цонка Стамова.pdf