Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2022г.

Александър Станчев

Анка Петкова

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Валентин Иванов

Валентина Вълкова-Иванова

Валентина Рибарова

Валя Симеонова

Ваня Желева

Ваня Михалева

Веселин Василев

Веселина Йорданова

Виолета Калева

Виолета Мирчева

Вичо Колев

Габриела Кавалджиева

Галина Попова

Галина Русева

Галина Стойчева

Господин Господинов

Димитър Андонов

Димитър Маринов

Динка Йорданова

Дора Иванова

Елеонора Иванова

Живка Иванова

Живко Танев

Иван Дяков

Иван Иванов

Иванка Пенчева

Иванка Събева

Игнатка Георгиева

Йонка Митева

Йорданка Николова

Калинка Иванова

Катя Вълкова

Любомира Ангелова

Магдалена Стоянова

Мариана Пенева-Атанасова

Мариела Иванова

Марийка Георгиева

Марийка Недева

Мария Георгиева

Мария Димитрова

Мария Желева

Марияна Паскалева

Марияна Шидерска

Мартин Желязков

Марчела Егова

Милена Данева

Милена Петкова

Милена Стефанова

Мима Велева

Мима Вълкова

Мима Йорданова

Минка Марчева

Митко Митев

Младенка Делибалтова

Недка Георгиева

Недялка Димитрова

Недялка Илиева

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Пенка Иванова

Пенка Христова

Пенчо Пенчев

Пепа Иванова

Петранка Кирова

Радка Русева

Росица Тодорова

Роска Стойкова

Румен Димов

Румяна Дичева

Светла Георгиева

Светлана Колева

Силвия Стефанова

Славка Желязкова

Снежана Вълкова

Станка Георгиева

Станчо Ставрев

Стефан Стефанов

Стойка Колева

Стойко Георгиев

Стоян Колев

Стоянка Атанасова

Стоянка Колева

Таньо Иванов

Таня Господинова

Цветка Динева

Цонка Георгиева

Цонка Стамова