Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2021г.

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Антоанета Василева

Валентин Иванов

Валентина Вълкова-Иванова

Валя Симеонова

Валентина Вълкова-Иванова

Ваня Желева

Валентина Вълкова-Иванова

Весела Драмжиева

Веселин Василев

Веселина Йорданова

Виолета Калева

Виолета Мирчева

Галина Русева

Галина Стойчева

Георги Пенев

Гергана Емануилова

Господин Господинов

Дани Колева

Димитър Андонов

Димитър Маринов

Динка Йорданова

Дора Иванова

Елеонора Иванова

Живка Иванова

Живка Йорданова

Иван Дяков

Иван Иванов

Иванка Пенчева

Иванка Събева

Игнатка Георгиева

Йорданка Николова

Калинка Иванова

Камбер Тахиров

Камелия Тенева

Катя Вълкова

Лачезара Лазарова

Магдалена Стоянова

Мариана Пенева-Атанасова

Мариела Николова

Марийка Георгиева

Мария Димитрова

Мария Желева

Марияна Шидерска

Мартин Желязков

Марчела Егова

Мерийка Недева

Милена Вълева

Милена Данева

Мима Вълкова

Мима Йорданова

Минка Марчева

Митко Митев

Михаела Божилова

Михал Михалев

Недка Георгиева

Недялка Илиева

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Пенка Иванова

Пенка Христова

Пенчо Пенчев

Пепа Иванова

Петранка Кирова

Радка Русева

Росица Тенева

Росица Тодорова

Роска Стойкова

Румен Димов

Румяна Дичева

Светла Георгиева

Славка Желязкова

Снежана Вълкова

Станка Георгиева

Стефан Стефанов

Стойка Колева

Стойко Георгиев

Стоян Колев

Стоян Стоянов

Стоянка Атанасова

Стоянка Боева

Таньо Иванов

Таня Господинова

Цветка Динева

Цонка Георгиева

Цонка Стамова