Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2020г.

Александрина Александрова

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Валентина Вълкова

Валентина Рибарова

Валя Симеонова

Ваня Желева

Весела Драмжиева

Веселин Великов

Веселина Йорданова

Веска Вукарска

Виолета Калева

Виолета Мирчева

Галина Русева

Галина Стойчева

Георги Пенев

Гергана Емануилова

Дани Колева

Димитър Маринов

Димитър Андонов

Динка Йорданова

Дора Иванова

Евгени Христов

Елеонора Иванова

Живка Иванова

Живка Йорданова

Иван Дяков

Иванка Събева

Игнатка Георгиева

Йорданка Николова

Калинка Иванова.pdf

Камбер Тахиров

Камелия Тенева

Катя Вълкова

Красимира Динева

Красимира Русева

Лъчезара Лазарова

Мартин Желязков

Магдалена Стоянова

Мариела Николова

Марийка Георгиева

Марийка Недева

Марин Тодоров

Мария Димитрова

Мария Желева

Марияна Шидерска

Марчела Егова

Милена Вълева

Милена Данева

Мима Вълкова

Мима Йорданова

Митко Митев

Михал Михалев

Недка Георгиева

Недялка Илиева

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Пенка Иванова

Пенка Христова

Пепа Иванова

Петранка Кирова

Петя Ангелова

Радка Русева

Росица Тенева

Росица Тодорова

Роска Стойкова

Румен Димов

Светла Георгиева

Славка Желязкова

Снежана Вълкова

Станка Георгиева

Стефан Стефанов

Стойко Георгиев

Стоян Колев

Стоян Стоянов

Стоянка Боева

Таньо Иванов

Таня Бошнакова

Таня Господинова

Тинка Димитрова

Цонка Георгиева

Цонка Стамова

Янка Кавалджиева