Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2020г.

 

АЛАКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА

АННА ГРОЗЕВА

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА

АТАНАС ИВАНОВ

БОЙО ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ

ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА-ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА РИБАРОВА

ВАЛЯ СИМЕОНОВА

ВАНЯ ЖЕЛEВА

ВЕСЕЛА ДРАМЖИЕВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА

ВЕСКА ВУКАРСКА

ВИОЛЕТА КАЛЕВА

ВИОЛЕТА МИРЧЕВА

ГАЛИНА РУСЕВА

ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕНЕВ

ГЕРГАНА ЕМАНУИЛОВА

ГРЕТА ЙОРДАНОВА

ДАНИ КОЛЕВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ

ДИНКА ЙОРДАНОВА

ДОРА ИВАНОВА

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ

ЖИВКА БАЛЪКЧИЕВА

ЖИВКА ЙОРДАНОВА

ИВАН ДЯКОВ

ИВАНКА ИВАНОВА

ИВАНКА СЪБЕВА

ИГНАТКА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ТЕНЕВА

КАЛИНКА ИВАНОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА

КАТЯ ВЪЛКОВА

КРАСИМИРА РУСЕВА

ЛЮБОМИРА ПЕТКОВА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА

МАРИЕЛА НИКОЛОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА НЕДЕВА

МАРИН ЙОРДАНОВ

МАРИЯ ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМОВА

МАРИЯ ЖЕЛЕВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ШИДЕРСКА

МАРЧЕЛА ЕГОВА

МИЛЕНА ВЪЛЕВА

МИЛЕНА ДАНЕВА

МИЛЕНА СТЕФАНОВА

МИМА ВЪЛКОВА

МИМА ЙОРДАНОВА

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

МИТКО МИТЕВ

МИХАЛ МИХАЛЕВ

НАНЧО ВЪЛКОВ

НЕДКА ГЕОРГИЕВА

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

ПАРУШКА УЗУНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

ПЕПА ИВАНОВА

ПЕТРАНКА КИРОВА

ПЕТЯ АНГЕЛОВА

РАДКА РУСЕВА

РОСИЦА ТЕНЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА

РОСКА СТОЙКОВА

РУМЕН ДИМОВ

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА

СЛАВКА ЖЕЛЯЗКОВА

СНЕЖАНА ВЪЛКОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА

СТЕФАН СТЕФАНОВ

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ

СТОЯН КОЛЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ

СТОЯНКА БОЕВА

ТАНЬО ИВАНОВ

ТАНЯ БОШНАКОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ СЛАВОВА

ТИНКА ДИМИТРОВА

ЦОНКА ГЕОРГИЕВА.pdf

ЦОНКА СТАМОВА

ЯНКА КАВАЛДЖИЕВА.pdf