Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2018г.

 

Александрина Александрова

Анна Грозева

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Валентина Вълкова-Иванова

Валентина Рибарова

Велислав Минков

Веса Митева

Весела Драмжиева

Веселин Василев

Веселина Йорданова

Виолета Калева

Виолета Мирчева

Галина Стойчева

Георги Стефанов

Гергана Емануилова

Гроздан Иванов

Диана Вълчева

Диана Стефанова

Димитър Андонов

Динка Йорданова

Донка Иванова

Дора Иванова

Евгений Чобанов

Живка Балъкчиева

Живка Иванова

Живка Йорданова

Иван Иванов

Иванка И. Иванова

Иванка С. Иванова

Иванка Събева

Игнатка Георгиева

Илия Илиев

Йонка Митева

Йорданка Николова

Калинка Иванова

Красимира Русева

Любен Илиев

Магдалена Стоянова

Мариана Пенева-Атанасова

Мариела Николова

Марийка Недева

Марин Тодоров

Мария Йорданова

Мария Стефанова

Марияна Шидерска

Марчела Егова

Мая Димова

Милена Вълева

Милена Данева

Милена Стефанова

Мима Вълкова

Мима Йорданова

Мима Русчева

Мирослав Маринов

Михал Михалев

Надя Жечева

Нанчо Вълков

Недка Георгиева

Недялка Димитрова

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Петранка Кирова

Петър Петров

Петьо Гицов

Петя Ангелова

Радка Русева

Радостина Василева

Росица Тенева

Роска Стойкова

Румен Димов

Светла Георгиева

Силвия Панайотова

Славка Желязкова

Станка Георгиева

Стоян Колев

Таньо Иванов

Таня Господинова

Таня Славова

Теодора Митева

Тинка Димитрова

Цонка Георгиева

Цонка Стамова

Янка Кавалджиева

Янка Михалева