Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Стралджа за 2019г.

 

Александрина Александрова

Анна Грозева

Антоанета Василева

Атанас Иванов

Бойо Тодоров

Валентин Велчев

Валентина Вълкова-Иванова

Валентина Рибарова

Велислав Минков

Веса Митева

Весела Драмжиева

Веселин Василев

Веска Вукарска

Виолета Калева

Виолета Мирчева

Галина Русева

Галина Стойчева

Гергана Емануилова

Диана Вълчева

Диана Стефанова

Димитър Андонов

Динка Йорданова

Донка Иванова

Дора Иванова

Живка Балъкчиева

Живка Йорданова

Иванка Иванова

Иванка Ил Иванова

Иванка Събева

Игнатка Георгиева

Илия Илиев

Йонка Митева

Йорданка Николова

Калинка Иванова

Катя Вълкова

Красимира Русева

Любомира Петкова

Магдалена Стоянова

Мариела Николова

Марийка Недева

Мария Йорданова

Марияна Шидерска

Марчела Егова

Милена Вълева

Милена Данева

Милена Стефанова

Мима Йорданова

Мима Русчева

Мирослав Маринов

Михал Михалев

Надя Жечева

Нанчо Вълков

Недка Георгиева

Павлина Георгиева

Парушка Узунова

Пенка Христова

Петранка Кирова

Петьо Гицов

Петя Ангелова

Радка Русева

Росица Тенева

Роска Стойкова

Румен Димов

Светла Георгиева

Силвия Панайотова

Славка Желязкова

Снежана Вълкова

Станка Георгиева

Стефан Колев

Стефан Стефанов

Стойко Георгиев

Стоян Колев

Таньо Иванов

Таня Господинова

Таня Славова

Тинка Димитрова

Цонка Георгиева

Цонка Стамова

Янка Кавалджиева